Gibanje - naravoslovje

Najpomembnejša naloga vrtca je naravoslovje v srečanju z okoljem in to z okoljem v katerem se otroci gibajo in živijo. Tu otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvijanjem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. V projekte bomo vključili lokalne skupnosti in podjetja.

Vse skupine bodo izvajale projekte:

  • odpaki, varčevanje in naravni viri (elektrika, voda...)

V okviru vsebin bodo posamezne skupine izvajale naslednje tematske sklope:

  • Vodne kapljice in voda okoli nas,
  • Drevo od brsta do ploda,
  • Vse skupine vrtca bodo obiskale EKO kemtijo in zbirale odpadni papir