Otroci s posebnimi potrebami

Integracija otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike daje možnost razumevanja in spoštovanja vsakega človeka kot enkratnega in vrednega posameznika (opredeljeno v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, LJ, 1995, str. 58,59).

Integracija poteka na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in odločbi o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.

Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih teorij njegovega razvoja. Zato pri našem zastavljanju ciljev in nalog ne moremo mimo razvojnih specifičnosti predšolskega otroka ter potrebnih pogojev za njegov razvoj.

Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se odgovornosti, ki jih s tem sprejemamo do otrok, staršev oz. družine in hkrati tudi do družbe. Dobrobit otrok nam predstavlja najvišjo vrednoto na kateri temeljita tudi naša vizija in poslanstvo.

Zadnjič posodobljeno Petek, 20 September 2013 11:09