Obogatitvene dejavnosti

Z obogatitvenimi dejavnostmi želimo omogočiti vsem otrokom in  njihovim staršem pestro izbiro vsebin, ki bi poglabljala in bogatila  življenje predšolskih otrok v vrtcu. To so dejavnosti,ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v  času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov, lahko vrtec vključi v načrtovanje, izvajanje, ter evalvacijo tudi zunanje strokovnjake.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Vsi otroci od 3. leta dalje si v vrtcu redno umivajo zobe; vrtec obiskuje zdravstvena delavka iz Slovenskih Konjic.

OB MESECU POŽARNE VARNOSTI

Otroci obiščejo gasilce v gasilskem domu, kjer jim garilci pokažejo njihove pripomočke in opremo. Nato jim na igrišču v bližini vrtca priredijo mini gasilsko vajo.

VARNO NA CESTI

Projekt bomo izvajali v sodelovanju s Policijsko postajo Slovenske Konjice.

PEVSKI ZBOR

Pevske vaje imajo otroci enkrat tedensko. Otroci se predstavijo na različnih proslavah. Do prihoda Beškovnik Kristine (dec 2013) ga vodi Hren Tamara.

KNJIŽNA VZGOJA 

Knjižna vzgoja se izvaja v kombiniranem oddelku in oddelkih drugega starostnega obdobja.

  • obisk občinske knjižnice, bralna značka, Knjižni nahrbtnik (II. starostno obdobje)
  • aktivnosti bralne pismenosti
  • pravljično ustvarjalni krožek

ŠPORTNI PROGRAMI

  • družinska rekreacija (oktober-maj)
  • Zlati sonček, plavalni tečaj (II. starostno obdobje)
  • Olimpijada za starše ob zaključku leta

PRALJIČNO-USTVARJALNI KROŽEK

Potekal bo enkrat tedensko v vrtcu. Vodi ga Hren Tamara.

ANGLEŠČINA

Potekala bo v oddelku Balončki, in sicer v dopoldanskem času v vrtcu s povezavo Osnovne šole.

Zadnjič posodobljeno Petek, 20 September 2013 10:19