Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ( 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)
 

Predstavniki sveta staršev 2016/2017 so:

Skupina MEHURČKI - ga. Repas Natalija 
Skupina ŽOGICE
- ga. Gerenčer Blanka 
Skupina BALONČKI - ga. Vidmar Jasmina 
Skupina PIKAPOLONICE - g. Črep Matjaž

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 29 September 2016 13:02