PDF natisni
ŠOLSKA KUHINJA

Šolska kuhinja pripravlja tople malice, kosila in zajtrke za učence šole in VVZ. Vodja šolske prehrane, učitelji in kuhinjsko osebje poskušamo  razvijati kulturo zdravega prehranjevanja, prav zato bomo uvajali nove jedilnike z zdravo in pestro prehrano.

Jedilnik sestavlja komisija za šolsko prehrano:

  • Jožica Kotnik, vodja šolske prehrane;
  • Mojca Jazbec;
  • Petra Čebular;
  • Jožica Jeseničnik;
  • Karolina Kotnik.

Učenci lahko sodelujejo pri sestavi jedilnika s predlogi, ki jih oddajo razredniku.

ČAS IN NAČIN ODJAVE

-         Posamezen obrok se lahko odjavi.

-         Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih odjavi šola.

-         Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en deloven dan prej do 13.00 ure v tajništvo šole (757-37-70, 041-599-005).

Cene prehrane v šolskem letu 2010/2011

ZAJTRK

  0,42 €

MALICA

  0,80 €          0,30 €-starši

KOSILO 1. - 5. razred

  2,10 €

KOSILO 6. - 9. razred

  2,30 €